Ogłoszenie Nadleśnictwa Międzyrzec.

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Międzyrzec.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty w szczególności gdy:
– przylega bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa,
– pozostaje we współwłasności z Nadleśnictwem Międzyrzec,
– reguluje przebieg granicy polno-leśnej.

Pełna treść ogłoszenia >>> pobierz <<<

Wzór wniosku >>> pobierz <<<

Szczegółowych informacji udziela pracownik Nadleśnictwa Międzyrzec Pan Adrian Wasiluk, nr tel. 537 865 505 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -14:00.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top