Ochotnicza Straż Pożarna w Szachach

Historia

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szachach datuje się na rok 1965, kiedy to na zebraniu wiejskim padła propozycja założenia Jednostki. Inicjatywę przyjęto z dużą aprobatą i od razu zabrano się za jej realizację. W skład pierwszego Zarządu OSP weszli: Jan Grontkowski, któremu powierzono funkcję prezesa oraz Marian Grądkowski, jako Naczelnik. Wśród pierwszych ochotników należy wymienić także druhów: Ludwika Juchimiuka, Władysława Lewczuka, Henryka Lewczuka, Franciszka Hać, Mieczysława Pogonowskiego, Franciszka Melaniuka i Bolesława Hać. W niedługim czasie od powołania organizacja liczyła już 26 członków. A dwa lata później (1967 rok) jednostka została wyposażona w motopompę M400.

W 1971 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie OSP – obowiązki Naczelnika przejął dh Ludwik Juchimiuk i powierzoną mu funkcję pełnił przez 20 lat (do roku 1991).

W 1968 roku wysunięto pomysł wybudowania remizy strażackiej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości funduszy, rok później zostały wykonane fundamenty pod budynek. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Drelowie w 1973 roku remiza została oddana do użytku.

W 1975 roku jednostka OSP została uposażona w motopompę PO3 i specjalną przyczepę do transportu sprzętu. Od roku 1985 czyniono starania o przekwalifikowanie jednostki z typu M na typ S, na co potrzebna była zgoda Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej. Okazało się, że warunkiem przydzielenia samochodu jest odpowiedni garaż, dlatego strażacy z OSP Szachy niezwłocznie podjęli się kolejnej inicjatywy. Przy znaczącej pomocy Urzędu Gminy w 1987 roku zakończono budowę garażu, dzięki czemu jednostka otrzymała samochód bojowy. Kolejne zmiany w Zarządzie miały miejsce w roku 1991 kiedy to obowiązki Naczelnika objął dh Stanisław Hać.

W 1993 roku zostaje podjęta decyzja o modernizacji remizy i założeniu centralnego ogrzewania. Rok później fundamenty pod kotłownię zostały zalane, a w 1995 r. rozbudowa została ukończona.

30 czerwca 1996 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szachach obchodziła swoje 30-lecie. Podczas doniosłych uroczystości jubileuszowych został poświęcony, ufundowany przez strażaków – sztandar. Kolejną ważną inwestycją był zakup samochodu Star 29, który miał służyć jako samochód pożarniczy.

W 2006 roku po raz kolejny następują zmiany w składzie Zarządu, funkcję Prezesa przejmuje Zbigniew Grądkowski. W roku 2008 zostaje podjęta uchwała o ponownej rozbudowie remizy strażackiej. Dzięki kolejnym modernizacjom zostaje powiększona świetlica, dobudowana „dyżurka” dla strażaków, wybudowany nowy garaż oraz trzy pokoje na poddaszu.

W 2013 roku jednostka dokonała wymiany samochodu otrzymując od Drelowskiego OSP samochód bojowy Jelcz 244. W 2014 roku przy istotnym wsparciu Urzędu Gminy Drelów i ogromnym zaangażowaniu społeczności miejscowych strażaków rozbudowa remizy zakończyła się sukcesem. Wielu strażaków z OSP Szachy za swoją ofiarną służbę i działalność społeczną otrzymało odznaczenia państwowe m.in. medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, oraz odznaki ” Strażak Wzorowy”.

Zarząd

  • PREZES: Zbigniew GRĄDKOWSKI
  • NACZELNIK: Marcin LESZCZUK
  • SKARBNIK: Michał DZIĘCIOŁ
  • SEKRETARZ: Łukasz GRĄDKOWSKI
  • GOSPODARZ: Adam LESZCZUK
  • CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Stanisław MIKICIUK i Janusz DZIĘCIOŁ
  • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ: Edward JUCHIMIUK
  • CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ: Tomasz POGONOWSKI i Stanisław GRĄDKOWSKI

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Szachach
Szachy 22a
21-570 Drelów

Email: ospszachy@gmail.com

Strona WWW: http://szachy.osp.org.pl/

Numer konta:
Bank Spółdzielczy o/ Miedzyrzec Podlaski
98 8039 0006 0000 0008 5368 0001

Accessibility Toolbar

Scroll to Top