Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu!

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Drelów, spełniający poniższe warunki:

a)      osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami);

b)      osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień przeciw SARS/Covid2:

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

 83 372 32 21
(infolinia czynna: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.00)

Koordynator gminny ds. transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS- CoV-2:

Wójt Gminy Drelów Zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku powołał Pana Adama Bahonko  na Koordynatora Gminnego  ds. szczepień przeciw wirusowi SARS- CoV-2.

Do zadań koordynatora należy między innymi:

 1. Organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2,
 2. Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,
 3. Organizacja transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Kontakt do koordynatora:

Tel. 690 900 460

e-mail: a.bahonko@drelow.pl  

Najpierw rejestracja, później umówienie transportu – jak to zrobić krok po kroku

Sprawdź, jak umówić transport do punktu szczepień, gdy: Rejestrujesz się za pomocą infolinii 989

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce rejestracja przez infolinię.

 1. Podczas rejestracji, poinformuj konsultanta, że chcesz skorzystać z transportu do punktu szczepień.
 2. Jeśli spełniasz kryteria, konsultant infolinii 989 przekaże Ci numer telefonu na infolinię Twojej gminy.
 3. Zadzwoń na wskazany numer i poinformuj o swoim terminie i miejscu szczepienia.
 4. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Rejestrujesz się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce Rejestracja.

 1. Podczas rejestracji poinformuj, że chcesz skorzystać z transportu do punktu szczepień.
 2. Jeśli spełniasz kryteria, po zarejestrowaniu Cię,  punkt szczepień zgłosi Twoje zapotrzebowanie na transport do koordynatora gminnego. Nie musisz sam kontaktować się z infolinią gminną.
 3. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Rejestrujesz się przez Internet

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce rejestracja przez eRejestrację.

 1. Po zakończeniu rejestracji, wyświetli się link do spisu gmin oraz numerów infolinii gminnych.
 2. Znajdź swoją gminę i zadzwoń na wskazany numer.
 3. Poinformuj koordynatora gminnego o terminie i miejscu swojego szczepienia.
 4. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Umówiłem transport, ale muszę zmienić datę – co wtedy?

Sprawdź, co zrobić, jeśli umówiłeś się na transport, ale termin Twojego szczepienia uległ zmianie.

Zmiana terminu na wniosek pacjenta

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:

 • Dokonaj zmiany terminu szczepienia. Jeśli rejestrowałeś się za pomocą strony internetowej – zrób to właśnie tam. Jeśli dokonałeś rejestracji przez infolinię 989, skontaktuj się z nią ponownie, aby ustalić nowy termin.
 •  Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.  
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:

 • Skontaktuj się z punktem szczepień i ustal nowy termin.
 • Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek rejestrującego

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:

 • Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
 • Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.  
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:

 • Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
 • Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek gminy

Jeśli zdarzy się sytuacja, że Twoja gmina nie będzie mogła zapewnić Ci transportu w terminie Twojego szczepienia:

 • Koordynator gminny skontaktuje się z punktem szczepień i ustali nowy termin Twojego szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany.
 • Koordynator dokona dla Ciebie nowej rezerwacji na transport i Cię o tym poinformuje.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top