Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 139/2 o pow. 0,2806 ha, położonej w obrębie Danówka gm. Drelów, stanowiącej własność Gminy Drelów, wyznaczonego na dzień 31 maja 2022 r.


Komisja przetargowa w składzie:
1) Urszula Abramowicz – przewodniczący
2) Robert Kot – członek
3) Agnieszka Sykterz – członek

Zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości rolnej następującą osobę:
Pana Wiesława Urbanek


Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zostało złożone przez jednego oferenta, który spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o przetargu kwalifikujące go do udziału w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 31 maja 2022 r. na godz. 10:00.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top