Kontakt

GMINA DRELÓW
ul. Szkolna 12
21-570 Drelów


województwo: lubelskie, powiat: bialski
Tel. (83) 372 32 21 lub (83) 372 32 20, Fax. (83) 372 00 37 
e-mail: drelow@drelow.pl, http: www.drelow.pl
NIP: 537-25-50-509, Regon: 030237500
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://epuap.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /kirqs0982s/domyslna
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.drelow.e-bip.eu

Nr konta bankowego na które należy wpłacać podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłatę skarbową i inne należności oraz zobowiązania wobec Gminy Drelów:

BS Międzyrzec Podlaski o/Drelów Nr 34 8039 0006 0010 0100 0840 0003

Nr konta bankowego przeznaczonego do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

BS Międzyrzec Podlaski o/Drelów Nr 13 8039 0006 0010 0100 0840 0090
 
Godziny pracy Urzędu Gminy Drelów:
poniedziałek – piątek 7:30- 15:30

Wpłat i wypłat w Kasie Urzędu Gminy można dokonywać w godz. od 8:00 do 14:00, a w ostatni dzień miesiąca do godz.13:30.


W skład Urzędu Gminy Drelów wchodzą następujące stanowiska pracy:
poniżej wymieniona została ich obsada osobowa oraz kontakt do poszczególnych pracowników:


Wójt Gminy
Piotr Kazimierski – tel. (83) 372-32-35, tel. kom. 509 142 223
pokój nr 10 (piętro), e-mail: wojt@drelow.pl

Sekretarz
Rafał Kortoniuk – tel. (83) 372-32-28, tel. kom. 509 142 281
pokój nr 18 (piętro), e-mail: sekretarz@drelow.pl

Skarbnik Gminy
Bożena Piątek – tel. (83) 372-32-30, tel. kom. 509 011 869
pokój nr 11 (piętro), e-mail: ksiegowosc1@drelow.pl

Zastępca Kierownika USC
Jarosław Siudaj – tel. (83) 372-32-38
pokój nr 6 (parter), e-mail: usc@drelow.pl;  jarek_siudaj@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. oświaty
Inspektor Magdalena Kiryluk – tel. (83) 372-32-24
pokój nr 14 (piętro), e-mail:oswiata@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr
Inspektor Agnieszka Sykterz – tel.(83) 372-32-21
pokój nr 10 (piętro), e-mail: drelow@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady
……………………………………………. – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail:

Stanowisko pracy ds. obywatelskich
Inspektor Wiesława Zaremba – tel. (83) 372-32-23
pokój nr 7 (parter), e-mail: meldunki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Podinspektor Paweł Bogucki – tel. (83) 372-32-34
pokój nr 13 (piętro), e-mail: rolnictwo@drelow.pl; pawelbogucki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego
Inspektor Urszula Abramowicz – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail: mienie.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inicjatyw gospodarczych
Podinspektor Agata Filipiuk– tel. (83) 372-32-25
pokój nr 16 (piętro), e-mail: odpady.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Koordynator ds. dostępności
Inspektor Karol Marczuk – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: budownictwo@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych
Inspektor Robert Kot – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: zp@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. infrastruktury
Inspektor Waldemar Sawczuk – tel. (83) 372-32-37
pokój nr 17 (piętro), e-mail: ws@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów
Podinspektor Ewa Zgorzałek – tel. (83) 372-32-36
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Księgowa Krystyna Błyskosz – tel. (83) 372-32-31
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
Inspektor Agnieszka Żelisko – tel. (83) 372-32-31,
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty
Podinspektor Rafał Kosiura – tel. (83) 372-32-39
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych
Inspektor Marek Jóźwik – tel. (83) 372-32-32,
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Inspektor Joanna Dżyg – tel. (83) 372-32-32
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. egzekucji – kasjer
Inspektor Sylwia Malinowska – tel. (83) 372-32-26
pokój nr 16 (piętro), e-mail: kasa@drelow.pl

Informatyk
Podinspektor Radosław Struczyk – tel. (83) 372-32-33
pokój nr 1 (parter), e-mail: radoslaw.struczyk@drelow.pl

Komendant Gminny OSP
dh Adam Bahonko

Robotnik gospodarczy
Grażyna Siłuch – tel. (83) 372-32-21
Edyta Filipiuk – tel. (83) 372-32-21

Kierowca samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
Cezariusz Kowalczuk – tel. (83) 372-32-21

Accessibility Toolbar

Scroll to Top