Informacje dotyczące dodatku węglowego

W związku z coraz liczniej napływającymi do naszego urzędu zapytaniami dotyczącymi uzyskania dodatku węglowego w kwocie 3000 zł informujemy, że obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne nad stosowną ustawą (druk sejmowy nr 2471), która ma regulować wszelkie kwestie związane z realizacją tego świadczenia.

Z informacji przekazywanych aktualnie przez media wynika, że prace nad ustawą o dodatku węglowym potrwają co najmniej do 5 sierpnia br.

Dopiero ta ustawa będzie podstawą do podjęcia przez gminy działań związanych z obsługą spraw dotyczących wypłaty uprawnionym mieszkańcom dodatku węglowego.

Dlatego też w Urzędzie Gminy w Drelowie rozpoczniemy przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego dopiero po wejściu w życie w/w przepisów, a komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Wiemy jednak już na obecnym etapie, że warunkiem ubiegania się o świadczenie będzie złożenie deklaracji o tym, czym ogrzewamy mieszkanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli ktoś taką deklarację złożył w okresie od lipca 2021 roku do końca czerwca 2022, to wypełnił ten obowiązek i kolejnej nie musi już składać. Natomiast osoby, które nie wypełniły tego obowiązku muszą to zrobić jak najszybciej pomimo upływu terminu przewidzianego ustawą.

Deklarację CEEB można pobrać ze strony i złożyć w Urzędzie Gminy w Drelowie w sekretariacie lub w pokoju nr 17 albo pobrać ją w Urzędzie Gminy w Drelowie w pokoju nr 17 i wypełnić na miejscu.
Osoby, które posiadają profil zaufany mogą także zrobić to elektronicznie poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/ bez konieczności wizyty w urzędzie.

Informujemy również, że ze statystyki złożonych deklaracji CEEB wynika, że 34% mieszkańców Gminy Drelów (wg. stanu na dzień 27.07.2022 r.) nie złożyło wymaganej przepisami prawa deklaracji o źródłach ciepła i sposobie ogrzewania nieruchomości, co prawdopodobnie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania tego świadczenia.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top