Informacja w sprawie odbioru protokołów

Rolnicy, którzy jeszcze nie otrzymali protokołów z deszczu nawalnego proszeni są o ich odebranie w Urzędzie Gminy Drelów – pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Istnieje możliwość przesłania protokołu pocztą tradycyjną po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na numer 83 372 32 34 lub 83 372 32 29.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top