Informacja o wsparciu poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie informuje, że w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 kwalifikuje osoby i rodziny do udzielenia wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową i spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się z dokumentacją potwierdzającą dochód do 15.11.2023 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.fepz.gov.pl/

Accessibility Toolbar

Scroll to Top