Informacja o konieczności podpisania umów przez uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim III”

Gmina Drelów informuje, iż w związku z zakończeniem trwałości projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim I” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim III” istnieje konieczność podpisania umów przez uczestników projektu dotyczących nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (umowy darowizny). W tym celu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Drelów ul. Szkolna 12 (pokój numer 2) celem podpisania w/w umów w godzinach urzędowania w terminie do 11 lutego 2022r.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top