Informacja o dostarczanych odpadach komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim prowadzące Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwraca się z prośbą o przestrzeganie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych  oraz o  dostarczanie do Punktu TYLKO POSEGREGOWANYCH ODPADÓW. Nieposegregowane odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą odbierane.

Przypominamy !

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów świadczy usługi w zakresie przyjmowania następujących odpadów komunalnych:

 1) papier i tektura;

2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
3) szkło;

 4) odpady niebezpieczne;

5) przeterminowane leki;

 6) chemikalia;

 7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
8) zużyte baterie i akumulatory;

 9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony (tylko osobowe);

12) odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady komunalne przyjmowane są przy ul. Tadeusza Kościuszki 107B w Międzyrzecu Podlaskim w każdy wtorek w godzinach od 8.30 do 13.00

Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Na bieżąco wszelkich informacji i wyjaśnień można uzyskać pod nr telefonu (83) 371 48 05 lub 573 295 143.

Ulotka: Jak prawidłowo segregować odpady komunalne.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top