Informacja dla myśliwych prowadzących odstrzał bobra europejskiego na terenie Gminy Drelów.

Gmina Drelów po raz kolejny uzyskała zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na pozyskanie poprzez odstrzał z broni myśliwskiej do 60 osobników bobra europejskiego – 20 osobników na rok.

Podział ilości odstrzału został przydzielony na piśmie do siedzib kół łowieckich w lutym 2021 roku.

Uprawnienia do dokonania odstrzału, zgodnie z warunkami decyzji uwzględnia zwiększenie liczby myśliwych realizujących zezwolenie o wszystkich członków ze wskazanych kół łowieckich, w celu skuteczności odstrzału bobra europejskiego.

Decyzja RDOŚ w Lublinie nakłada na myśliwych obowiązek prowadzenia rejestru odstrzałów przez myśliwych oraz składania stosownych sprawozdań w określonych terminach przez tut. urząd. Proszę więc, by rejestr odstrzału składany był do Urzędu Gminy w Drelowie w terminie do 10 stycznia 2022 roku, 2023 roku oraz 2024 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów pok. nr 13 lub pod nr tel. 83 372 32 34.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top