Harmonogram spisywania wodomierzy w 2021 roku.

Styczeń
Zahajki
Drelów I
Dołha
Szóstka
Żerocin
Luty
Wólka Łózecka
Worsy
Aleksandrówka
Przechodzisko
Kwasówka
Witoroż
Strzyżówka
Marzec
Szachy
Drelów II
Łózki
Pereszczówka
Danówka
Leszczanka
Kwiecień
Zahajki
Drelów I
Dołha
Szóstka
Żerocin
Maj
Wólka Łózecka
Worsy
Aleksandrówka
Przechodzisko
Kwasówka
Witoroż
Strzyżówka
Czerwiec
Szachy
Drelów II
Łózki
Pereszczówka
Danówka
Leszczanka
Lipiec
Zahajki
Drelów I
Dołha
Szóstka
Żerocin
Sierpień
Wólka Łózecka
Worsy
Aleksandrówka
Przechodzisko
Kwasówka
Witoroż
Strzyżówka
Wrzesień
Szachy
Drelów II
Łózki
Pereszczówka
Danówka
Leszczanka
Październik
Zahajki
Drelów I
Dołha
Szóstka
Żerocin
Listopad
Wólka Łózecka
Worsy
Aleksandrówka
Przechodzisko
Kwasówka
Witoroż
Strzyżówka
Grudzień
Szachy
Drelów II
Łózki
Pereszczówka
Danówka
Leszczanka

U W A G A: W związku ze stanem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 harmonogram może ulec zmianie.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top