Gminne przewozy pasażerskie na wybory

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Wójt Gminy w dniu wyborów tj. 15 października 2023 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na terenie Gminy Drelów. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Drelów informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym tj. w dniu 15 października 2023 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Drelów bezpłatne linie komunikacyjne. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top