Gmina Drelów realizuje projektu pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drelów” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Cele projektu:

 1. Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na obszarze Gminy Drelów

Kluczowymi rezultatami projektu będą: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych emitowanych w trakcie eksploatacji oświetlenia.

Produkty projektu – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drelów

Zadania w projekcie: Wymiana elementów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drelów

Grupy docelowe projektu: Mieszkańcy Gminy Drelów Wartość projektu ogółem wynosi 1 901 570,76 zł, w tym 1 545 992,49 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości 1 318 343,61 zł.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top