Geneza herbu

Herb Gminy Drelów to szczególny znak zawierający w swej symbolice jej historię i teraźniejszość. Już w 1995 roku Zarząd Gminy Drelów zlecił Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie opracowanie herbu. 27. 06. 1996 roku Rada Gminy zatwierdziła herb, który przedstawia wiatrak srebrny na wzgórzu zielonym, na czerwonym tle między trzema krzyżami: łacińskim, kawalerskim i unickim. Herb odwołuje się do historii tych ziem oraz do tradycyjnych zajęć mieszkańców. Krzyż unicki przypomina o mieszkających tu ongiś Unitach i o ich martyrologii. Krzyż kawalerski symbolizuje związek Drelowa z Międzyzrzeczcyzną. Krzyż łaciński świadczy o tradycjach katolickich gminy i zarazem o tolerancji religijnej wśród ludzi. Wiatrak (koźlak) symbolizuje tradycje rolnicze gminy oraz pracowitość i gospodarność jej mieszkańców.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top