Czysta Gmina Drelów przyjazna Środowisku

Urząd Gminy w Drelowie informuje , iż w dniu 23 kwietnia 2022 roku (sobota) samorząd Gminy Drelów oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie organizują społeczną akcję pod nazwą „Czysta Gmina Drelów przyjazna środowisku”. Do akcji zaproszeni są również Sołtysi i Radni Gminy z poszczególnych sołectw.

Jest to przedsięwzięcie, które ma za cel zebranie i uprzątnięcie śmieci z miejsc gdzie jest ich najwięcej, tj. pobocza dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, w lasach wzdłuż pasa dróg oraz z miejsc użyteczności publicznej.

Wychodząc naprzeciw tej akcji, zachęcamy do współpracy z nami.

Zapraszamy wszystkich chętnych, w tym dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych, organizacje i stowarzyszenia na wspólne zbieranie śmieci z terenów swoich Sołectw.

Koordynatorami wyżej wymienionej akcji będą strażacy z poszczególnych OSP działających na terenie gminy.

Spotykamy się od godz. 1000 przy miejscowych budynkach Domów Ludowych i Strażnicach OSP.


Liczymy na Państwa pomoc i zainteresowanie.  Dziękujemy za zaangażowanie.

W razie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 83 372 32 34 w godz. 730 do 1530.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top