Czasowe zamknięcie drogi Zahajki – Żerocin. 7.07 – 11.07

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 21+265 do km 24+000, o długości 2,735 km”- objazdy na czas wykonania warstwy ścieralnej.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej  informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1111L – wykonanie warstwy ścieralnej od dnia 07.07.2022r. do dnia 11.07.2022r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa
Nr 1111L na odcinku od około 2000m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 813  do około 100m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1113L.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top