Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 21/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia gminy Międzyrzec Podlaski. Dotyczy miejscowości Dołha i Szachy.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top