Zdalna szkoła +

Gmina Drelów  pozyskała  74 886,35 zł dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji. Pieniądze pochodzą z programu „Zdalna szkoła +”, który jest finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Gmina Drelów  zakupiła  21  laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli. Laptopy trafiły do Szkół Podstawowych  z terenu Gminy, będą służyć  uczniom i nauczycielom  do zdalnego nauczania.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top