Ważne telefony i infolinie.

Infolinia

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

  •  +48 47 721 75 75 (całodobowo)

Infolinie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

  • +48 692 268 717 (8.00-17.00)
  • +48 883 849 598 (8.00-17.00)
  • +48 692 476 823 (całodobowo)

Infolinia NOSG Straży Granicznej w sprawie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej:

  • +48 82 568 51 19

Infolinia Policji (całodobowo): 

Zgłaszanie osób zaginionych na terenie Polski:

Zgłaszanie przestępstw na tle seksualnym, handlu ludźmi, pedofilii, pornografii dziecięcej

Infolinia PKP Intercity: 

w godz. 8.00-20.00, 7 dni w tyg.

  • +48 22 473 00 86 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
  • 800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/infolinia

Accessibility Toolbar

Scroll to Top