Postanowienie NR 203/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach (…) zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie NR 203/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach (…) zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top