Zmiany w rocznym wymiarze podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych, które otrzymują nakaz podatkowy)

Nowa strona 1
 

         Karta Informacyjna


Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych do 30.06.2019 r.


 
       Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1


         Załącznik do informacji ZN-1/A (Dane o nieruchomościach)


         Załącznik do informacji ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
                   od nieruchomości)


         Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1


         Załącznik do informacji ZR-1/A (Dane o nieruchomościach rolnych)


         Załącznik do informacji ZR-1/B (Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)


         Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1


         Załącznik do informacji ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych)


         Załącznik do informacji ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)


Formularze obowiązujące dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r.

 

         Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1


         Załącznik do informacji ZIN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
                   opodatkowaniu)


         Załącznik do informacji ZIN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
                   z opodatkowania)


         Załącznik do informacji ZIN-3 (Dane pozostałych podatników)


         Informacja o gruntach IR-1


         Załącznik do informacji ZIR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
                   opodatkowaniu)


         Załącznik do informacji ZIR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
                   z opodatkowania)


         Załącznik do informacji ZIR-3 (Dane pozostałych podatników)


         Informacja o lasach IL-1


         Załącznik do informacji ZIL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
                   opodatkowaniu)


         Załącznik do informacji ZIL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
                   z opodatkowania)


         Załącznik do informacji ZIL-3 (Dane pozostałych podatników)

Accessibility Toolbar

Scroll to Top