Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
         Karta Informacyjna
         Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
         Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem o przyjęcie
                   oświadczenia na potwierdzenie tego prawa 
         Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy
                   właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Accessibility Toolbar

Scroll to Top