Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy)

 
         Karta Informacyjna
         Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z drogi stanowiącej własność Gminy
                   do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy) 
         Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem
                   o przyjęcie oświadczenia na potwierdzenie tego prawa 
         Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy
                   właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Accessibility Toolbar

Scroll to Top