OSP w Witorożu

Dane podmiotu:

Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITOROŻU

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000039268

NIP:

REGON: 03020250700000

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2001-08-31

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: WITOROŻ

Adres: 2B

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

REPREZENTACJA DWUOSOBOWA, PREZES I WICEPREZES REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKRZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH OSP SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM SKARBNIK LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

BAHONKO

ADAM

 

PREZES

MELNIK

MARIAN

IGNACY

SKARBNIK

OSYPIUK

MAREK

 

WICEPREZES-NACZELNIK

RYBAK

KRZYSZTOF

 

SEKRETARZ

BACHONKO

MICHAŁ

 

GOSPODARZ

 

Cel działania:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top