Organizacja konferencji pt.”Unici Drelowscy – Wczoraj i Dziś”.

Tytuł projektu: Organizacja Konferencji pt. „UNICI DRELOWSCY – WCZORAJ I DZIŚ”

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach działań Osi 3.

Beneficjent: Gmina Drelów

 Cele projektu:

 • aktywizacja mieszkańców regionu
 • rozwijanie działalności Centrum Aktywności Społecznej
 • zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na  temat możliwości i form aktywizacji budowanych na kulturze i odtwarzaniu historii i tradycji regionu
 • oraz promocja dziedzictwa historycznego i różnorodności aktywności

Parnerzy biorący udział w projekcie:

Partner I: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej

Sposób zaangażowania: Organizacja i prowadzenie forum dyskusyjnego wraz z zapewnieniem prelegentów

Partner II: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Drelów przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie

Sposób zaangażowania:  Zbieranie autentycznych strojów i rekwizytów dla grupy odtwórców włościan, wśród społeczności lokalnej

Partner III: Drelowskie Stowarzyszenie Sportowe w Drelowie przy współpracy z Gimnazjum nr.1      im. Unitów Drelowskich w Drelowie.

Sposób zaangażowania: Współpraca w opracowaniu scenariusza celem odtworzenia historii i męczeństwa Unitów Drelowskich, organizacja odtwarzania wydarzeń

 

Organizacje zaproszone do współpracy:

 • Parafia Rzymskokatolicka w Drelowie
 • Zarząd Gminy Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie
 • Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich Martyrium W Siedlcach
 • Grupa Rekonstrukcyjna- Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji

W związku z realizacją operacji realizowane będą następujące działania (usługi):

 

 1. Wynajem grupy odtwarzającej roty kozackie,
 2. Wynajem multimedialnych urządzeń w tym nagłośnienia i telebimów,
 3. Organizacja przerw kawowych,
 4. Nagranie i montaż filmu,
 5. Wykonanie kopii filmu,
 6. Wydruk plakatów informacyjnych.

 

Zapraszamy do współpracy potencjalnych wykonawców w/w usług. Kontakt telefoniczny –  83 372 01 54

 

 

W ramach realizacji działań miały miejsce:
 • Trzy jednodniowe spotkania robocze w styczniu, lutym i marcu 2014.
 • Próby rekonstrukcyjne.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top