Informacja Wójta Gminy Drelów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie ogłoszeń wyborczych.

I N F O R M A C J A

W ó j t a  G m i n y  D r e l ó w

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Drelów podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu na obszarze Gminy Drelów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Miejscami wyznaczonymi na obszarze Gminy Drelów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych to:

Tablice ogłoszeń w sołectwach:

Aleksandrówka, Danówka, Dołha, Drelów, Kwasówka, Leszczanka, Łózki, Pereszczówka, Przechodzisko, Sokule, Strzyżówka, Szachy, Szóstka, Witoroż, Worsy, Wólka Łózecka, Zahajki, Żerocin.

Wójt

/ – /

Piotr Kazimierski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top