Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego

O projekcie

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego”

 

Wartość projektu: 6 831 630 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 5 806 885,50 PLN

Beneficjent: Powiat Bialski

Projekt otrzymał 95 punktów i z tym wynikiem uzyskał 2 miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie – Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne RPO WL 2007-2013. (link)

Wkład własny Gminy Drelów (25% wartości projektu) wyniósł: 337 864,90

Opis projektu:

Projekt „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego” został zrealizowany w 2010 roku i swoim zasięgiem objął 19 jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bialskiego:

 1.   POWIAT BIALSKI (LIDER PROJEKTU)
 2.   GMINĘ BIAŁA PODLASKA (PARTNER)
 3.   GMINĘ DRELÓW (PARTNER)
 4.   GMINĘ JANÓW PODLASKI (PARTNER)
 5.   GMINĘ KODEŃ (PARTNER)
 6.   GMINĘ KONSTANTYNÓW (PARTNER)
 7.   GMINĘ LEŚNA PODLASKA (PARTNER)
 8.   GMINĘ ŁOMAZY (PARTNER)
 9.   GMINĘ MIĘDZYRZEC PODLASKI (PARTNER)
 10.   MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI (PARTNER)
 11.   GMINĘ PISZCZAC (PARTNER)
 12.   GMINĘ ROKITNO (PARTNER)
 13.   GMINĘ ROSSOSZ (PARTNER)
 14.   GMINĘ SŁAWATYCZE (PARTNER)
 15.   GMINĘ SOSNÓWKA (PARTNER)
 16.   MIASTO TERESPOL (PARTNER)
 17.   GMINĘ TUCZNA (PARTNER)
 18.   GMINĘ WISZNICE (PARTNER)
 19.   GMINĘ ZALESIE (PARTNER)

 

Cele projektu:

 1.   udostępnienie usług on-line administracji samorządowej,
 2.   wzrost dostępności publicznych zasobów cyfrowych w Internecie,
 3.   zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu bialskiego,
 4.   wykorzystanie telepracy w podmiotach gospodarczych na terenie powiatu,
 5.   wdrożenie nowoczesnych kanałów komunikacji.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci LAN,
 • wdrożenie telefonii internetowej VOIP,
 • wybudowanie we wszystkich jednostkach dedykowanych serwerowi,
 • organizacja Powiatowego Centrum Informatycznego integrującego usługi oferowane przez poszczególne JST,
 • wdrożenie autonomicznych systemów elektronicznego obiegu dokumentów wykorzystujących podsystem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w  celu wiarygodnego przekazywania dokumentów i obsługi certyfikatów elektronicznych oraz mechanizmy komunikacji telefonicznej oraz SMS w  celu interakcji z interesantami,
 • uruchomienie portalu internetowego integrującego wybrane informacje dotyczące funkcjonowania JST,
 • wdrożenie systemu elektronicznych formularzy zintegrowanego z ESP i  elektronicznym obiegiem dokumentów JST umożliwiającego załatwianie spraw on-line,
 • uruchomienie ESP w Powiatowym Centrum Informatycznym (PCI) lub integrację z zewnętrznym ESP (np. E-PUAP),
 • uruchomienie lokalnego centrum certyfikacyjnego
 • zakup oprogramowania dla poszczególnych JST dedykowanego do obsługi map cyfrowych (wydruk, przeglądanie) udostępnianych przez Starostwo Powiatowe
 • udostępnienie mieszkańcom powiatu bialskiego bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot-spoty, Infomaty)

 

Efekty projektu:

 • Dostęp do elektronicznych usług publicznych w powiecie bialskim.
 • Podniesienie poziomu dostępu do Internetu pracownikom JST.
 • Wzrost liczby osób korzystających z elektronicznego kontaktu z JST.
 • Obniżenie kosztów biurowych JST.
 • Unowocześnienie zaplecza sprzętowego i oprogramowania JST.
 • Podniesienie poziomu dostępu do Internetu i technologii informacyjnych dla mieszkańców i odwiedzających powiat.
 • Stworzenie warunków do prowadzenia zdalnej edukacji.
 • Integracja usług on-line JST na platformie Powiatowego Centrum Informatycznego.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top