GZUWiGK – kontakt

Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie
ul. Dworska 4
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 00 31
e-mail: gzuwigk@drelow.pl
BIP: https://gzuwigkdrelow.bip.lubelskie.pl

Kierownik:
Rafał Kortoniuk

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zużytą wodę:
BS Międzyrzec Podlaski o/Drelów Nr: 56 8039 0006 0010 0100 4590 0001