Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej

Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej
ul. Dworska 4
21 – 570 Drelów

tel. 83 372 00 31

Rachunek bankowy do wpłat za wodę 56 8039 0006 0010 0100 4590 0001