OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Drelów z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Drelów z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

Pobierz treść

Accessibility Toolbar