Informacja Wójta Gminy Drelów z dnia 21 sierpnia 2019 r. dotycząca wykazu miejsc na terenie Gminy Drelów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informacja Wójta Gminy Drelów z dnia 21 sierpnia 2019 r. dotycząca wykazu miejsc na terenie Gminy Drelów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.