Obwieszczenie Wójta Gminy Drelów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibach, numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Drelów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibach, numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.