Postanowienie NR 202/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach (…) zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie NR 202/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach (…) zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.